Wesprzyj polską wersję gry i odbierz prezent!

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Każdy uczestnik gry jest świadomy, że Escape from Site 19 to gra. Jest to fikcja, a nie rzeczywistość.

2. Gra jest przeznaczona dla osób zdolnych do czynności prawnych zgodnie z lokalnym prawem.

3. Osoby pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek substancji psychotropowych bądź farmaceutyków, które mogą tymczasowo wpłynąć na zdolności fizyczne lub umysłowe nie powinny brać udziału w rozgrywce. To samo tyczy się wszelkich substancji psychodelicznych.

4. Podczas używania elementów wykorzystujących otwarty ogień (świeca, zapalniczka lub zapałki) każdy uczestnik musi przestrzegać podstawowych procedur przeciwpożarowych. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zachowywania się w sposób zapewniający ochronę przed wybuchem pożaru.

5. Żaden z uczestników nie powinien być wbrew swej woli zmuszany do pracy nad którymkolwiek zadaniem, szczególnie jeśli jego treść stoi w sprzeczności z przekonaniami, wyznawaną wiarą bądź normami lub przepisami obowiązującymi w kraju uczestnika.

6. Podczas podejmowania zadań każdy uczestnik zobowiązany jest do uwzględnienia stanu własnego zdrowia i sprawności fizycznej. Jeśli uważa, że udział w zadaniu może być szkodliwy dla jego zdrowia fizycznego bądź psychicznego, powinien odmówić podjęcia się zadania. W trakcie rozgrywki uczestnicy w żaden sposób nie mogą narażać zdrowia ani też kondycji psychicznej innych osób.

7. W momencie podejmowania się zadania uczestnik jest zobowiązany do rozważenia wszelkich możliwych zagrożeń mogących powodować komplikacje zdrowotne dla niego jak i dla innych uczestników, szczególnie jeśli zadanie zakłada wykorzystanie płynów ustrojowych.

PRZEPISY PRAWNE

1. Każdy uczestnik rozgrywki bierze w niej udział na własne ryzyko. Równocześnie zobowiązany jest do dostosowania swojego zachowania do regulacji i przepisów prawnych obowiązujących w jego kraju. Z tego powodu nie powinien wykonywać żadnego zadania sprzecznego z przepisami prawa. Uczestnik jest również odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone poprzez wykonywanie zadań gry.

2. Twórca gry nie ponosi odpowiedzialności za żadne niedozwolone działania dokonane przez uczestników wykonujących zadania w trakcie gry. Twórca gry nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane wykonywaniem zadań podczas rozgrywki, zarówno wobec samych graczy, jak i osób trzecich, które ucierpiałyby z tego powodu.

3. Twórca gry nie gwarantuje, że gra spełni oczekiwania uczestników.

4. Uczestnik musi zaakceptować wszystkie powyższe zasady oraz potwierdzić, że ponosi pełną odpowiedzialność prawną oraz jest świadom potencjalnych konsekwencji wynikających z gry w niniejszą grę.

5. Uczestnik ma prawo do reklamacji z tytułu wadliwego wykonania produktu zgodnie z przepisami obowiązującymi w jego kraju.

6. Przed rozpoczęciem rozgrywki uczestnik musi przeczytać, zrozumieć i zaakceptować wszystkie zasady gry, instrukcje użytkowania gry oraz wszelkie ryzyko związane z graniem w tę grę.

Prawo odstąpienia od umowy – pouczenie

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Extreme Board Games, s. r. o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład:

• pismo wysłane pocztą na adres siedziby Extreme Board Games, s. r. o.
• lub pocztą elektroniczną na adres wskazany wyżej.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zostaną zwrócone Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 7 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że została wyrażona przez Państwa zgoda na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Należy odesłać lub przekazać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.